Για αγορές άνω των 29 € έως 2kg ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. Ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το www.dentalstore.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου με διακριτικό τίτλο «Dentalstore» (εφεξής «Dentalstore»), που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Γ’ Πάροδος Παύλου Μελά αρ. 2, Τηλ: 2510231402.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dentalstore.gr

H Dentalstore αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και διατηρεί σχετικές πολιτικές. Ρυθμίζει δε αυτές, τις σχέσεις, με έγγραφη συμφωνία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΠΔ (GDPR). Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η Dentalstore δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες, που συχνά αναφέρονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που έχουν συλλεχθεί μέσω του επίσημου ιστότοπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

O σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση σχετικά με τις  δραστηριότητες μας και επιστημονικές αναλύσεις σε θέματα διαμονής και φροντίδας.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω Διαδικτύου προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε.

H Dentalstore ενημερώνει το πρόσωπο (εφεξής «χρήστης») στο οποίο τα εκάστοτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν, το οποίο επισκέπτεται / χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.dentalstore.gr (εφεξής «ιστότοπος») ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις περιορισμού της ποσότητας των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν σε πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου (για παράδειγμα, εάν αυτό συνεπάγεται απαραιτήτως την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με άλλο πρόσωπο).

H Dentalstore επιτρέπεται να παρακρατεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας, επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση «info@dentalstore.gr» Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την περιοχή της Ελλάδος είναι η Αρχή προστασίας δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τους  δικτυακούς τόπους της Εταιρείας (εφεξής οι «Δικτυακοί Τόποι») καθώς και όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό της κατάστημα.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην ταχυδρομική διεύθυνση της Dentalstore (Καβάλα, οδός Γ’ Πάροδος Παύλου Μελά αρ. 2, ΤΚ 65302) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της (info@dentalstore.gr) με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Παρασκευή Τσινεκίδου, κάτοικος Καβάλας, οδός Γ’ Πάροδος Παύλου Μελά αρ. 2, ΑΦΜ 042926935, τηλ. 2510231402.

 1. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μαζί μας ή να αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ίσως να μην μπορέσουμε να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, αν μας ζητήσατε να σας ενημερώσουμε πότε ένα προϊόν είναι και πάλι διαθέσιμο, δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, εάν έχετε αποσύρει τη γενική συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς.

Όπως μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας αλληλεπιδρώντας με τις υπηρεσίες μας, μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στην ανωτέρω διεύθυνση της Dentalstore.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά). Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιριών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο ιστότοπος  μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στον ιστότοπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

 1. Συλλογή και χρήση πληροφοριών.

H Dentalstore διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα εσάς ιδίως μέσω καταχώρησης σε αναγνωριστικό στοιχείο επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι ως άνω πληροφορίες καταχωρούνται κατά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας εκδήλωσης ή ηλεκτρονικής αίτησης ή αιτήματος ενημερωτικού δελτίου (newsletter) ενδιαφέροντος από εσάς.

Εσείς εξασφαλίζετε ότι τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να ειδοποιείτε τη Dentalstore για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στη Dentalstore ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, ηλεκτρονική αίτηση, αίτημα ενημερωτικού δελτίου (newsletter), καθώς και στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου. Σε αυτά ο χρήστης δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, όπως πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά του, το γενετήσιο προσανατολισμό του τη φυλετική ή την εθνική προέλευση του, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ.

H Dentalstore ενδέχεται να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά συσκευών, cookies και άλλα σήματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτα μέρη, για τον συσχετισμό λογαριασμών ή/και συσκευών με εσάς.

 1. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

H Dentalstore (ή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό του) συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως ενημερωτικά δελτία (newsletters) κλπ. Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από εσάς ενέργειας-υπηρεσίας.

H Dentalstore συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά τους εξής τομείς:

Παραγγελίες προϊόντων: H Dentalstore επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: H Dentalstore επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Επικοινωνία: H Dentalstore χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.

Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως courier). Χωρίς να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω email, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων, κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Web push notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα, τη wish list σας και το καλάθι αγορών σας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς: H Dentalstore επεξεργάζεται Δεδομένα σας, σε περίπτωση που συμφωνείτε να συμμετάσχετε  σε διαγωνισμούς που διεξάγει, για να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας.

Λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας: Θέλουμε να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Για να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη και γενικότερη κατανόηση για εσάς ως πελάτη, συνδυάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε όλη τη μεταξύ μας σχέση, για παράδειγμα το ιστορικό αγορών σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζουμε επίσης τα Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με Δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να μεταβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε εμάς. Για παράδειγμα, συνδυάζοντας αυτά τα δεδομένα, αυτό θα μας βοηθήσει να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας και να αποφασίσουμε ποια έμπνευση ή περιεχόμενο θα μοιραστείτε μαζί σας. Χρησιμοποιούμε επίσης ανώνυμα δεδομένα από την ιστορία αγοράς πελατών για να εντοπίσουμε τις τάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.

 1. Ασφάλεια πληροφοριών και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

H Dentalstore έχει καθιερώσει τεχνικές, διοικητικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την υποβοήθηση της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών των χρηστών που συλλέγει και επεξεργάζεται.

H Dentalstore θα διατηρεί τις πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους με αίτημα του χρήστη ή εφαρμόζοντας  την κείμενη νομοθεσία. Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Dentalstore. Αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

 1. Διεθνής μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο των Δικτυακών Τόπων και Apps μας θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους H Dentalstore μοιράζεται τα δεδομένα πρσοωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή  τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.

 1. Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές.

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν τις λαμβάνουμε από άλλους, τρίτα μέρη, όπως:

Α.            Συνεργάτες ανάλυσης πληροφοριών.

H Dentalstore συνεργάζεται με εταιρείες που του παρέχουν υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι χρήστες που είδαν ή έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση ή σε περιεχόμενο αγόρασαν αργότερα την υπηρεσία ή το προϊόν που προβαλλόταν στη διαφήμιση (ή προχώρησαν σε κάποια άλλη ενέργεια σύμφωνα με τις προθέσεις του διαφημιζόμενου). Για να το κάνουν αυτό, οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ή τις διαφημίσεις που προβάλουν οι χρήστες, τον χρόνο που δαπανούν στις διάφορες σελίδες, τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουν σε μια συγκεκριμένη σελίδα (π.χ. μέσω ερωτήματος αναζήτησης, μέσω συνδέσμου από άλλη σελίδα ή μέσω σελιδοδείκτη) και τον τρόπο που ανταποκρίνονται στις διαφημίσεις που τους προβάλλουμε. Αυτοί οι συνεργάτες συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις μας και όσα βλέπετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ώστε να προσφέρουν ελέγχους, έρευνα και αναφορές για εμάς και για τους διαφημιζόμενούς μας.

Στους παρόχους στοιχείων ανάλυσης με τους οποίους συνεργαζόμαστε συγκαταλέγονται, χωρίς περιορισμούς, οι εταιρίες που αναφέρονται παρακάτω.  Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες παρέχουν στους χρήστες επιλογές σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους:

–              Google Analytics

Β.            Εφαρμογές κοινωνικών δικτύων και γραφικά στοιχεία.              

H Dentalstore ενδέχεται να υλοποιεί εφαρμογές ή γραφικά στοιχεία (widget) από τρίτα μέρη σε ορισμένους από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές της, τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση ή την κοινή χρήση περιεχομένου από χρήστες του. Αυτά τα γραφικά στοιχεία είναι ορατά σε εσάς στη σελίδα που επισκέπτεστε. Το δίκτυο που παρέχει το γραφικό στοιχείο ενδέχεται να σας προσφέρει στοιχεία ελέγχου για τη διαχείριση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας του γραφικού στοιχείου. Η αλληλεπίδρασή σας με ένα γραφικό στοιχείο συνήθως επιτρέπει στο τρίτο μέρος να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, μεταξύ των οποίων τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες της επικεφαλίδας της σελίδας και τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το τρίτο μέρος μπορεί να σας αναγνωρίσει μέσω των γραφικών στοιχείων, ακόμα και όταν δεν αλληλεπιδράτε με το γραφικό στοιχείο αλλά επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα ή χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή με το γραφικό στοιχείο. H Dentalstore επιτρέπει κουμπιά κοινωνικών δικτύων, εφαρμογές και γραφικά στοιχεία από τους ακόλουθους συνεργάτες:

–              Facebook

–              Twitter

–              Instagram

–              Google +

–              LinkedIn

–              Pinterest

Γ.             Πάροχοι περιεχομένου βίντεο.

H Dentalstore ενδέχεται να παρέχει περιεχόμενο μέσω βίντεο σε συνεργασία με ορισμένους παρόχους περιεχομένου βίντεο. Αυτοί οι πάροχοι μπορούν να προβάλλουν, να επεξεργάζονται ή να ορίζουν τα δικά τους cookie και να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σελίδας, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του flash player, την ταχύτητα του Internet και το τμήμα του βίντεο που προβλήθηκε.

–              You tube

Δ.            Σύστημα διαχείρισης και φιλοξενίας χώρου (hosting).

H Dentalstore χρησιμοποιεί της υπηρεσίες του συστήματος διαχείρισης WordPress

Περαιτέρω, H Dentalstore χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες φιλοξενίας χώρου της σελίδας Hetzner

. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε τους όρους χρήσης, πολιτική απορρήτου και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις διευθύνσεις:

 1. Cookies.

H Dentalstore για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του παρόντος ιστότοπου μερικές φορές μπορεί να τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή των χρηστών, τα λεγόμενα «cookies».

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τα cookies, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. Μεταξύ άλλων τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.

 1. Λοιποί όροι.

H Dentalstore διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει την παρούσα πολιτική και τους περιλαμβανομένους σε αυτή όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο, οι χρήστες πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

H Dentalstore διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων των καρτών προνομίων σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Καβάλας.

 

 

Ενημέρωση...
 • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας!

preloader